Хората – Кога ли ще им дойде акълът?

Какво трябва да се случи, за да не виждаме табелки като тази?

1 thought on “Хората – Кога ли ще им дойде акълът?

  1. Pingback: Хората – Кога ли ще им дойде акълът?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s