Своенравен – Това звучи гордо

Замисляли ли сте се върху истинското значение на думата своенравен, която никой не използва, за да каже нещо хубаво за друг човек.
Според мен да имаш свой нрав е страхотно, уникално и заслужава уважение. Това значи, че си различен, имаш собствен поглед върху нещата и не си склонен да станеш част от масата. Така че аз с гордост наричам себе си своенравна.

Но когато попитах Wikipediа, вижте какви синоними изкочиха:

маниак, чуден, оригинален, капризен, упорит, чудноват, особен, своеобразен, странен, куриозен, опърничав, дръпнат, неразбран, опак, ни се води-ни се кара, терсене, непокорен, своеволен, непостоянен, изменчив, вироглав, свадлив, заядлив, твърдоглав.

От всички тях аз мога да си избера само непокорен  – не се оставя да го покорят – и своеволен – тоест човек, който има своя воля.
Смятам, че в по-добрата страна на нещата, непокорен, своенравен и своеволен са качества, които се ценят. Безнравен и безволен, никому не са нужни.

маниак, чуден, оригинален, капризен, упорит, чудноват, особен, своеобразен, странен, куриозен, опърничав, дръпнат, неразбран, опак, ни се води-ни се кара, терсене, непокорен, своеволен, непостоянен, изменчив, вироглав, свадлив, заядлив, твърдоглав

1 thought on “Своенравен – Това звучи гордо

  1. Заинтригувах се от това тълкувание на “своенравен” и се разрових из речниците вкъщи. В старобългарските паметници думата не е регистрирана, липсва и в речника на Найден Геров. Това ме навежда на мисълта, че вероятно е навлязла в книжовния ни език от руския заедно с отрицателната окраска на значението си: ’упрямый, капризный, поступающий так, как вздумается’.

    Впрочем още през Х век е съществувала думата “своеволен” (среща се в Супрасълския сборник) и тя се е употребявала с различно от днешното значение – ’доброволен’. Думите имат свойството да променят семантиката си с течение на времето и в процеса на тяхната употреба. Не знам дали случаят със “своенравен” е подобен на “своеволен”, но със сигурност е хубав повод – поне за мен – да се позамисля върху възможното първоначално значение на това прилагателно име.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s